ضمانت متهم با سند مسکونی

ضمانت متهم با سند مسکونی

ضمانت متهم با سند مسکونی معتبر

ضمانت متهم با سند مسکونی یکی از روش های ضمانتی می باشد که آزادی موقت فرد را تا زمان تشگیل دادگاه فراهم می نماید.

به منظور دسترسی مرجع قضایی به متهم در صورت آزادی موقت فرد از زندان و تا زمان تشگیل پرونده اصلی ارائه وثیقه معتبر به دادگاه ضروری می باشد.
در واقع دادگاه در مواردی و بسته به نوع جرم انجام یافته با آزادی موقت فرد از زندان موافقت می کند و فرد متهم موظف به ارائه وثیقه معتبر به دادگاه می باشد.
لازم به ذکر است که آزادی متهم با قرار وثیقه به طور موقت بوده و باید در زمان تشگیل دادگاه آماده پاسخگوی به اتهامات وارد شده باشد و در صورتی که نتواند بی گناهی خود را اثبات کند و محکوم شود باید دوباره راهی زندان شود.
قرار تامین وثیقه به دلیل اعتبار بالا همواره مورد تایید سیستم های حقوقی می باشد و فرد می تواند وثیقه مورد نیاز خود را جهت آزادی موقت به دادگاه ارائه نماید.
ضمانت متهم با سند مسکونی یکی از معتبرترین و رایج ترین روش های ضمانتی می باشد که در صورت داشتن شرایط لازم می تواند در عرض چند روز آزادی متهم را از زندان مهیا سازد.
از شرایط لازم برای ارائه سند مسکونی به دادگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
سند ارائه شده حتما شش دانگ باشد.
سند باید آزاد باشد به طوری که اگر سند در رهن بانک باشد نمی تواند به عنوان وثیقه در اختیار دادگاه قرار بگیرد.
ارزش وثیقه ارائه شده متناسب با ارزش وثیقه تعین شده از سوی قاضی محترم دادگاه باشد.

تامین وثیقه برای دادگاه

اگر فرد به سند تعین شده از سوی دادگاه دسترسی داشته باشد اقدام به ارائه وثیقه مورد نظر می نماید ولی لازم به ذکر است که اگر خود متهم سند را به عنوان وثیقه به دادگاه ارائه نماید و در زمان احضار در دادگاه حضور نیابد بحث فرار متهم مطرح می شود و کل مال بعد از مزایده توقیف می شود.
اگر فرد به سند مورد نظر در دسترسی نداشته باشد می تواند از سند شخص ثالثی برای تامین وثیقه به دادگاه استفاده نماید که حضور صاحب سند در دادگاه ضروری می باشد.
به طور معمول افراد تامین کننده وثیقه فرم چاپی مربوط به ضمانت را به طور دقیق مطالعه نمی کنند و از عاقبت این ضمانت هم به طور کامل مطلع نیستند، در حالی مسئولیت اصلی ضامن حضور به موقع متهم در دادگاه می باشد.
اگر متهم اقدام به فرار نماید و خود را مخفی کند یا بنا به دلایل دیگر در زمان مقرر شده در دادگاه حضور نیابد و برای غیبت خود نتواند دلیل موجهی ارائه نماید ضامن موظف است عرض مدت 20 روز متهم را تسلیم مرجع قضایی نماید که در غیر این صورت سند ارائه شده به دادگاه به نفع شاکی خصوصی و دولت ضبط و مصادره می شود.
همانطور که مشاهده کردید ارائه وثیقه برای دادگاه در صورت نداشتن شناخت از فرد متهم کار پر استرسی می باشد و ممکن است کل دارایی فرد توسط دادگاه ضبط گردد و هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.


گروه مشاورین کارگزاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *