اخبار و تازه هااجاره وثیقه برای مرخصی زندانی تیر 1398
۹ ّدی

اجاره وثیقه برای مرخصی زندانی تیر 1398

اجاره سند ملکی برای ضمانت در دادسرا اجاره سند ملکی برای ضمانت در دادگاه و دادسرا و تعزیرات حکومتی قاچاق کالا . اجاره وثیقه برای مرخصی . اجاره وثیقه برای مرخصی زندانی سند جهت ضمانت دادگاه اجاره سند ملکی برای دادیار ناظر بر زندان   اجاره سند جهت مرخصی زندانی سند وثیقه – اجاره وثیقه […]

karghozaran
اجاره سند ملکی . اجاره سند برای آزادی متهم . تامین سند ملکی ششدانگ تیر 1398
۲۴ ّآذر

اجاره سند ملکی . اجاره سند برای آزادی متهم . تامین سند ملکی ششدانگ تیر 1398

قرار وثیقه زمانی که برای شخصی مشکل حقوقی – قضایی به وجود می آید و شخص به عنوان متهم روانه ی دادسرا می شود، قاضی پرونده مذکور می تواند برابر قانون و تا زمان رسیدگی به پرونده مذکور (در برخی جرایم) در عوض بازداشت متهم برای وی قرار وثیقه صادر کند. (اجاره سند ملکی) در […]

karghozaran
سند برای آزادی متهم . سند برای ازادی زندانی . ضمانت جهت دادگاه تیر 98
۱۸ ّآذر

سند برای آزادی متهم . سند برای ازادی زندانی . ضمانت جهت دادگاه تیر 98

سلام و احترام ( سند برای آزادی متهم) با توجه به روزگار ماشینی که در آن زندگی می کنیم و شرایط اجتماعی و وجود اختلاف نظر ها و بعضا تحمیل عقاید و وجود فضاهای مجازی و هزاران علت دیگر، همانند پدرانمان بی منت و با محبت به اظهار همدردی و مددرسانی به دوستان و بستگان […]

karghozaran

© حقوق انتشار برای وب سایت کارگزاران محفوظ است .

منو اصلی