02166891290     02166872449
02166891290     02166872449

با چک ثبت نشده هم می توان معامله را فسخ کرد؟

چک ثبت نشده و فسخ معامله
1401-12-19
مقالات سایت

چک ثبت نشده و فسخ معامله

با چک ثبت نشده هم می توان معامله را فسخ کرد؟ اگر در معامله ای قید شود که در صورت صدور گواهی عدم پرداخت هر یک از چک ها (پاس نشدن)،معامله از طرف فروشنده فسخ میشود و با مراجعه به بانک جهت وصول بعلت عدم ثبت چک در سامانه صیاد مواجه شدید و بانک نیز […]

© حقوق انتشار برای وب سایت کارگزاران محفوظ است

گروه مشاورین کارگزاران

logo-samandehi