02166891290     02166872449
02166891290     02166872449

سند اجاره ای درممنوع الخروجی

کاربرد سند اجاره ای
1402-01-20
مقالات سایت

کاربرد سند اجاره ای

کاربرد سند اجاره ای که یک مستند رسمی است که حاوی شرایط و جزئیات مالی و قانونی است و بدیهی است که قرارداد اجاره سند بین طرفین منوط به رعایت الزامات و مفاد آن میباشد. برای ضمانت متهم در دادسرا یا مراجع قضایی در مرحله بازپرسی و بعضا در دادگاه ها برای ارائه وثیقه مناسب […]

© حقوق انتشار برای وب سایت کارگزاران محفوظ است

گروه مشاورین کارگزاران

logo-samandehi