02166891290     02166872449
02166891290     02166872449

اهمیت درخواست لایحه قضایی

لایحه چیست؟ | انواع لایحه
1402-03-17
مقالات سایت

لایحه چیست؟ | انواع لایحه

لایحه به معنی پیشنهاد قانون جدید است که توسط نمایندگان،یا دستگاه های دولتی در قالب یک پیشنهاد قابل بحث و بررسی در مجلس ارائه می شود.این پیشنهاد قانون، حاوی جزئیاتی در مورد اهداف،شرایط و مقررات آن قانون است که باید توسط مجلس در مراحل مختلف مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.رای بررسی بیشتر با گروه […]

© حقوق انتشار برای وب سایت کارگزاران محفوظ است

گروه مشاورین کارگزاران

logo-samandehi