02166891290     02166872449
02166891290     02166872449

موارد ضبط وثیقه یا وجه الکفاله

موارد ضبط وثیقه یا وجه الکفاله

موارد ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را در این بخش سایت کارگزاران مورد بررسی قرار داده ایم.برای آگاهی از این موضوع و شرایط موجود با ما همراه باشید:

موارد ضبط وثیقه یا وجه الکفاله و بررسی آن

نکته ای که در خصوص وثیقه گذار باید دانست این است که وثیقه گذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص ثالثی ، در هر صورت چنانچه وثیقه گذار خود متهم باشد و در موقعی که حضور او لازم باشد . بدون عذر موجه حاضر نشود ، وثیقه به دستور مقام قضائی ضبط خواهد شد و در صورتی که وثیقه گذار شخص ثالث باشد به وثیقه گذار اخطار می شود ظرف مهلت یک ماه متهم را تسلیم کند . در صورت عجز وثیقه گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد . البته بدیهی است که ارزش مال مورد وثیقه در مواردی ممکن است بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این صورت مبلغ مازاد در وجه مقرر در قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد می شود .

گروه مشاورین کارگزاران با ارائه خدمات تامین سند و وثیقه برای آزادی زندانی ، ضمانت ، مرخصی زندانی ، اجاره سند کارشناسی شده برای مراجع قضایی و … با پاسخگویی 24 ساعته در خدمت هموطنان عزیز است .

اخذ وجه الکفاله

در مورد اخذ وجه الکفاله نیز پس از اینکه طبق ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری احضار متهم برای تحقیقات دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت داشته باشد به کفیل اخطار میشود که ظرف یکماه نسبت به معرفی مکفول (متهم) به مرجع قضایی اقدام نماید چنانچه پس از مضی مهلت متهم را معرفی نکند به دستور مقام قضایی وجه الکفاله از کفیل اخذ خواهد شد و چنانچه در مهلت قانونی وثیقه گذار و یا کفیل متهم را نزد مقام قضایی حاضر نماید می توانند رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کننده مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید .و همچنین در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد کفیل یا وثیقه گذار می توانند اعزام وی را درخواست نمایند در این صورت پس از حضور متهم از کفیل رفع مسوولیت و وثیقه نیز آزاد می شود .

اجاره کردن سند برای وثیقه

قابل اعتراض بودن دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله :

متهم یا کفیل یا وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور مقام قضائی به آن اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه کیفری دو خواهد بود مطابق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعتراض عبارتند از:

 

الف : هر گاه مدعی شوند که در اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است

ب: هر گاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است

پ: هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) قانون آ.د.ک متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند .

ت:هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت معسر شده اند .

ث: هر گاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم ، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است. لازم بذکر است رسیدگی در دادگاه خارج از مهلت و بدون رعایت تشریفات دادرسی خواهد بود و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش دادگاه کیفری دو نزد یک ترین شهرستان آن استان خواهد بود .

حضور محکوم علیه یا متهم  بعد از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه :

اصولا” پس از عدم حضور متهم یا محکوم علیه در وقت مقدر بدون عذر موجه یا انقضای یک ماه از تاریخ واقعی اخطاریه به کفیل یا .وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم توسط آنها بدون عذر موجه ، شرط اجرای تعهد مالی نامبردگان فراهم می شود . با این حال ماده فوق برای اعطای انگیزه و فرصت بیشتر به متهم برای حاضر شدن یا به کفیل و وثیقه گذار برای حاضر نمودن متهم ، مهلت مذکور را به نوعی تا پیش از اتمام عملیات اجرایی تمدید نموده تا چنانچه تا آن زمان متهم حاضر شود و یا کفیل یا وثیقه گذار اورا حاضر نماید ، از پرداخت تمام مبلغ مورد تعهد معاف شده و فقط تا یک چهارم آن مبلغ را به تعیین دادستان بپردازد .

مهلت اضافی اعطاء شده به متهم ، کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان شروع می شود و تا پیش از اتمام عملیات اجرایی ادامه می یابد منظور از اتمام عملیات اجرایی ، ووصول مبلغ قرار و ایصال آن به حساب دولت است که زمان آن بر حسب نوع قرار متفاوت است با این حال تغییر این عبارت برای تعیین مهلت متهم یا کفیل یا وثیقه گذار نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه بزند بنابراین اگر مثلا” عملیات اجرایی را از این نظر پایان یافته تلقی نمود و حضور متهم یا حاضر نمودن او بعد از این تاریخ و قبل از پرداخت بقیه مبلغ توسط برنده مزایده را بی تاثیر دانست . کفیل یا وثیقه گذار می توانند همزمان با حاضر نمودن متهم برای استفاده از مزایای این ماده ، متقاضی اجرای ماده 228 ق آ.د.ک و برخورداری از امکان مقرر در آن ماده نیز بشوند بنابراین ملاحظه میگردد که حضور متهم یا محکوم علیه بعد از صدور دستور دادستان و تا قبل از اتمام عملیات اجرایی موثر است و باعث عدول دادستان از دستور ضبط یا اخذ وجه الکفاله خواهد شد و فقط مجاز به اخذ تا یک چهارم مبلغ خواهد بود واین امتیاز از نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که فلسفه وضع آن توسط قانونگذار به این خاطر بوده که در قانون قدیم پس از صدور دادستان دیگر متهم یا وثیقه گذار یا کفیل تمایلی به معرفی وی نداشتند و باعث اطاله دادرسی می شد ولی اکنون با وضع ماده 236 ق آ.د.ک فرصت دوباره ای داده شده و باعث تشویق کفیل یا وثیقه گذار و یا متهم می شود تا جهت جلوگیری از ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله متهم را معرفی نمایند

  • 1402-02-12   
  • 1402-06-21   
  • کارگزاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + بیست =

© حقوق انتشار برای وب سایت کارگزاران محفوظ است

گروه مشاورین کارگزاران

logo-samandehi